6937 744 055

Διαφορά ψυχοθεραπείας με συμβουλευτική

Διαφορά ψυχοθεραπείας με συμβουλευτική

Μιλώντας για ψυχοθεραπεία αναφερόμαστε συνήθως σε μια μακροχρόνια διαδικασία που στοχεύει σε μακροπρόθεσμα αποτελέσματα όσον αφορά το σύνολο της προσωπικότητας, τον τρόπο που σκέφτεται ένας άνθρωπος, υπάρχει και ενεργεί στον κόσμο.

Η συμβουλευτική από την άλλη είναι συνήθως πιο σύντομη δραστηριότητα που στοχεύει πολλές φορές στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων. Είναι απαραίτητο εδώ να τονιστεί πως η συμβουλευτική δεν έχει να κάνει με την παροχή συμβουλών, όπως μπορεί να υποδηλώνει η λέξη. Η έννοια της εκφράζεται ετυμολογικά από τις λέξεις συν + βουλεύομαι, δηλαδή συσκέπτομαι, συναποφασίζω. Ο πελάτης δηλαδή συνεργάζεται με τον σύμβουλο σε μια κοινή προσπάθεια να επιτύχει το στόχο που ο ίδιος έχει επιλέξει.

Τις περισσότερες φορές οι δύο έννοιες χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος.