6937 744 055

Θεραπευτική προσέγγιση

Πώς δουλεύω

Η βάση της φιλοσοφίας μου έχει να κάνει με την ανθρωπιστική/ προσωποκεντρική θεώρηση του Rogers και την εφαρμογή των “αναγκαίων και επαρκών συνθηκών της θεραπευτικής αλλαγής" (core conditions). Από κει και πέρα πιθανότατα να παραστεί αναγκαία τόσο η ερμηνεία της προσωπικότητας μέσω των συνδέσεων και των συνειρμών που είναι ο κορμός της ψυχοδυναμικής προσέγγισης, όσο και η κατευθυντική καθοδήγηση του πελάτη που υπαγορεύει η γνωστική-συμπεριφορική (CBT).*

Μια διαφορετική επιλογή είναι η μέθοδος της βιοθυμικής ψυχοθεραπείας/ εσωτερικής εστίασης (περιλαμβάνει τεχνικές κλινικής ύπνωσης χωρίς υποβολές). Η ψυχοθεραπευτική αυτή μέθοδος μπορεί να επιστρατευθεί σε περιπτώσεις αναζήτησης βαθύτερων αιτιών και επαναπροσδιορισμού πρώιμων εμπειριών, οι οποίες μπορεί να παίζουν ουσιαστικό ρόλο στη συμπεριφορά μας και στο ποιοι είμαστε στο τώρα μας, καθώς και να καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις επιλογές μας.

 

*Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις, κάντε κλικ στα Άρθρα / ‘Αποψη.