6937 744 055

Ασφάλεια / Εμπιστευτικότητα

Ασφάλεια / Εμπιστευτικότητα

Οτιδήποτε ειπωθεί στα πλαίσια των συνεδριών είναι απόρρητο. Δεν καταγράφεται καμία συνομιλία και ο υπολογιστής μου είναι αυστηρά προσωπικός και κλειδωμένος με password όπου πρόσβαση έχω μόνο εγώ. Αυτό υπογράφεται στην πρώτη συνεδρία και παραβιάζεται μόνο στην περίπτωση που διαπιστωθεί απειλή κατά της ζωής είτε του ίδιου του θεραπευόμενου είτε τρίτων.