6937 744 055

Ατομική Ψυχοθεραπεία

Ατομική Ψυχοθεραπεία

 

Η ατομική ψυχοθεραπεία πραγματοποιείται ανάμεσα στο θεραπευτή και το θεραπευτή και τον θεραπευόμενο (ή τον πελάτη, όπως τον αποκαλεί ο Rogers). Στο πλαίσιο ατομικών συνεδριών συζήτησης με τον έμπειρο θεραπευτή αναπτύσσεται η θεραπευτική σχέση, η οποία είναι βασισμένη στην εμπιστοσύνη, τον σεβασμό, την κατανόηση και τη συνεργασία.
Μέσα σε αυτή τη θεραπευτική σχέση δίνεται η δυνατότητα στο άτομο να διερευνά τα συναισθήματά του, τις εμπειρίες του, τις δυσκολίες του, ούτως ώστε να ανακαλύπτει νέους τρόπους διαχείρισης προκλήσεων.
Στόχος λοιπόν της ατομικής ψυχοθεραπείας είναι η αποτελεσματική αντιμετώπιση των συμπτωμάτων που δυσκολεύουν ή και ταλαιπωρούν το άτομο και, επομένως, η βελτίωση της ζωής.

Η ατομική ψυχοθεραπεία πραγματοποιείται ανάμεσα στο θεραπευτή και το θεραπευόμενο (ή τον πελάτη, όπως τον αποκαλεί ο Rogers). Στο πλαίσιο ατομικών συνεδριών συζήτησης με τον έμπειρο θεραπευτή αναπτύσσεται η θεραπευτική σχέση, η οποία είναι βασισμένη στην εμπιστοσύνη, τον σεβασμό, την κατανόηση και τη συνεργασία.

Μέσα σε αυτή τη θεραπευτική σχέση δίνεται η δυνατότητα στο άτομο να διερευνά τα συναισθήματά του, τις εμπειρίες του, τις δυσκολίες του, ούτως ώστε να ανακαλύπτει νέους τρόπους διαχείρισης προκλήσεων.
Στόχος λοιπόν της ατομικής ψυχοθεραπείας είναι η αποτελεσματική αντιμετώπιση των συμπτωμάτων που δυσκολεύουν ή και ταλαιπωρούν το άτομο και, επομένως, η βελτίωση της ζωής.